Είμαστε στο δρόμο που σας οδηγεί στο οροπέδιο Λασιθίου, 1 χιλιόμετρο πριν φτάσετε σ’ αυτό!
Copyright © 2014 Homo Sapiens Museum. All Rights Reserved.